Komunikasi Warna

Masalah utama dalam kebanyakkan organisasi adalah berpunca dari kepimpinan dan komunikasi. Buku ini merungkai mengapa manusia itu berbeza dan bagaimana anda boleh menggunakan kaedah Colored Brain untuk memimpin dan berkomunikasi dengan lebih baik.

Kompas Kepimpinan

Dunia sudah berubah. Menjelang abad ke-21, perubahan berlaku dengan sangat pantas. Kita memerlukan lebih ramai pemimpin untuk mengemudi dunia pada zaman VUCA. Landskap kepimpinan juga berubah. Kepimpinan tidak lagi dilihat oleh mereka yang mempunyai jawatan atau mereka di atas. Sebaliknya kepimpinan wujud di pelbagai peringkat dan setiap daripada kita boleh memainkan peranan.

Order NOW!

Save up to 45% with bulk purchase!